Piece na drewno

Ciekawostki z KWL.PL

Cubic 215 od Jydepejsen
Przypominamy, firma Jydepejsen (z Holstebro), to duńska, rodzinna firma, która została założona w 1979 roku. Od początku istnienia zajmuje się ona projektowaniem i rozwojem najwyższej jakości pieców kominkowych. Firma posiada w swojej ofercie linię nowoczesnych pieców serii CUBIC. Naszym zdaniem na szczególną uwagę zasługuje model Cubic 215 – wysoki, ponad dwumetrowy piec [...]

Jak montować piece kominkowe ?


Piecyk kaflowy
Sergio Leoni - piece kominkowe


Sposoby podłączenia pieców kominkowych według duńskiego producenta - firmy WESTFIRE

Niektóre piece kominkowe dają możliwość wyboru sposobu podłączenia do komina

Jeśli króciec spalinowy znajduje się na tylnej ścianie pieca, a przewód kominowy poprowadzony jest do samej podłogi, możliwe jest połączenie ich krótkim prostym odcinkiem rury. Wtedy otwór w ścianie, przez który rura zostaje wprowadzona do komina, wykonuje się na wysokości króćca w piecu. Kilkudziesięciocentymetrowy odcinek rury podłączeniowej będzie wtedy niewidoczny w pomieszczeniu.

Jeśli króciec znajduje się w górnej obudowie pieca (jest skierowany do góry), to chcąc poprowadzić przewód do komina za ścianą, musimy zastosować kolano. Rura podłączeniowa będzie wtedy widoczna w pomieszczeniu. Zaletą takiego rozwiązania jest oddawanie do pomieszczenia większej ilości ciepła przez większą powierzchnię rury, ale trzeba pamiętać, że w ten sposób spaliny są bardziej schładzane i może to być przyczyną słabego ciągu kominowego. W poziomym odcinku przewodu dymowego może się gromadzić sadza, która nie tylko będzie utrudniała przepływ spalin, ale może się także zapalić. Dlatego trzeba zadbać o dostęp do środka rury w tym miejscu. Jeżeli nie będzie możliwości łatwego demontażu rur, to trzeba zainstalować tzw. rewizję, czyli odcinek rury ze szczelnymi drzwiczkami. Wszystkie połączenia rur muszą być szczelne. Łączy się je na wcisk - przez wsunięcie jednego elementu w drugi. Jeżeli rura nie jest zdeformowana, takie połączenie zapewnia dostateczną szczelność. Uszczelnić trzeba jedynie miejsca włączenia rury do komina murowanego, które później masuje się specjalnymi rozetami sprzedawanymi razem z rurą. Trzeba jedynie pamiętać, by nasunąć rozetę na rurę przed jej ostatecznym podłączeniem.

Jak sprawdzić ciąg w kominie?

By użytkowanie kozy nie sprawiało kłopotu, w kominie musi być zapewniony odpowiedni ciąg. Sprawdźmy go, zanim zaczniemy spalać drewno - podciśnienie powinno wynosić od 10 do 30 Pa. Pomiarów za pomocą deprymometru dokona kominiarz albo firma, od której kupimy kozę. W razie potrzeby można wyregulować ciąg, instalując moderator.