Sposób podłączenia pieca


Piece Sergio Leoni
Ceramiczny piec kominkowy


Montaż nie jest trudny.


Piec kominkowy ustawia się na przygotowanym podłożu i łączy ją z kominem. Musi się znaleźć jak najbliżej komina, najlepiej w odległości ok 20-30cm od niego.

Niedopuszczalne jest łączenie kozy z kominem długim przewodem poziomym.
By zabezpieczyć komin murowany przed agresywnymi związkami chemicznymi obecnymi w spalinach, zaleca się wsunięcie do niego wkładu ze stali kwasoodpornej. Do połączenia kozy z przewodem kominowym używa się rur żaroodpornych o średnicy takiej jak średnica króćca spalinowego w obudowie pieca. Króciec ten może się znajdować w tylnej lub górnej ścianie obudowy. Zależnie od wysokości, na której znajdują się króciec oraz wlot komina, trzeba dobrać długość rur.